Özel Erişim Menüsü

TÜNELLERDE TEKNOLOJİK ALTYAPI ÇALIŞMALARIMIZ

ADT TEKNİK İNŞAAT SAN. Ve TİC.A. Ş. Ülkemizde 100’den fazla tünelin altyapı drenaj hatlarında yaklaşık 1 milyon metre Keşif Görüntüleme, Temizlik & Görüntüleme, Frezeleme, Kazısız rehabilitasyon yöntemleri ile yenileme, özel karot kesim uygulamaları ile müdahale bacaları oluşturma uygulamaları gibi pek çok teknolojik altyapı çalışmalarına imza atmıştır.


Tünellerde mevcut drenaj sistemlerinde; kireçlenme, deformasyon, imalat hataları ve benzeri sorunlar tünel içerisinde drenaj hatlarının işlevini yerine getirmesine engel olmakta, tıkanıklık ve taşmalara sebebiyet vermektedir. ADT TEKNİK İNŞAAT, mevcut drenaj sistemlerinin sağlıklı ve sorunsuz bir şekilde işlevini yerine getirmesini amaçlamaktadır.

Tünellerdeki drenaj sistemlerinin Keşif Görüntüleme çalışmaları ile sürekli gözlem altında tutulması önem arz etmektedir. Yapılan keşif görüntülemeleri ile hatların mevcut durumlarının noktasal olarak belirlenmesi ve tespit edilen sorunlara ilişkin çözüm metotlarının uygulanması sağlanmaktadır.
tunel-rehabilitasyon_4
tunel-rehabilitasyon_5
tunel-rehabilitasyon_6

Keşif görüntüleme çalışmaları programlar ve teknik ofis tarafından detaylı olarak analiz edilir. Tespit edilen sorunlara istinaden sınıflandırmaları yapılarak deformasyon oranları belirlenir.  Çalışma yapılan her bir baca arasına özel olarak hazırlanan analiz raporları haricinde tüm çalışmayı özetleyen ve çözüm önerilerinin yer aldığı teknik raporlar oluşturularak Hizmet Veren kuruma sunulur.

Tünellerde yer alan drenaj sistemlerinde, diğer şebeke ve / veya drenaj sistemlerinden farklı olarak; bulundukları jeolojik konum, coğrafi yapısı, hava şartları ve yapısal etkenler nedeniyle yoğun bir biçimde kireç oluşumları ile karşılaşılmaktadır. Tünel drenaj sistemlerinde karşılaşılan kireç oluşumları vb. engellerin tünel drenaj hatlarından temizlenmesi ve hat dışarısına çıkarılması amacıyla özel olarak tasarlanmış Kanal Temizleme araç ve ekipmanları kullanılması gerekmektedir.

 

ADT Teknik İnşaat,  temizlik& görüntüleme projelerinde, deneyimli kadrosu ile, bünyesinde bulundurduğu spesifik araç ve ekipmanlar kullanmaktadır.

Anadolu Otoyolu
Bolu Dağı Tüneli
Temizlik & Görüntüleme Çalışmaları
Kasım 2022
Bursa – İzmir Otoyolu
Selçukgazi Tüneli
Temizlik & Görüntüleme Çalışmaları
Temmuz 2021
Bursa – İzmir Otoyolu
Orhangazi Tüneli
Temizlik & Görüntüleme Çalışmaları
Ağustos 2020
Bursa – İzmir Otoyolu
Belkahve Tüneli
Temizlik & Görüntüleme Çalışmaları
Mayıs 2022

Tünel drenaj hatlarında pek çok yapısal sorun ve kireç oluşumlarından kaynaklanan tıkanıklar ile karşılaşılmaktadır.  Drenaj sistemlerinde yapılan tüm çalışmalar mevcut borunun durumu göz önünde bulundurularak sürdürülmelidir.

ADT tarafından tamamlanmış olan ve halen devam eden projelerde karşılaşılan deformasyon ve kireç oluşumlarına ilişkin bazı örnekler aşağıda yer almaktadır.

Görüntüleme çalışmaları sırasında tespit edilen; boruda yırtık, kabarma, kalkma, kırıklar,ezilme ve ek noktasında ayrılma gibi sorunlar; genellikle imalat/inşaat esnasında oluşabilmekle birlikte imalat sonrasında hat içerisinde veya üzerinde gerçekleştirilen çeşitli çalışmalar sebebiylede oluşabilmektedir.

Başlıca deformasyon nedenleri;

  • İmalat esnasında uygulanan hatalı işçilik,
  • kullanılan hatalı ekipman,
  • mukavemetsiz malzeme kullanımı;
  • Sıkıştırma dolgu yapılması,
  • zarflama tekniklerindeki hatalı ve orantısız uygulamalar
  • İmalat sonrasında oluşan tıkanıklıklarda, yetersiz ekipmanlarla uygulanan orantısız müdahalelerdir.

Gerçekleştirdiğimiz drenaj temizlik çalışmalarında eldiven, kazma, kürek, balyoz, asma kilit, vinç halatları, çelik halatlar, baret, tahta parçaları, konserve kutuları, pet şişeler, yiyecek ambalajları gibi pek çok yabancı madde ile karşılaşmaktayız.

Hat içerisinde istenmeyen cisimlerin büyük bir kısmı imalat hatalarından kaynaklanmaktadır. İmalat sonrasında alınmayan video görüntüleme ile tespiti yapılmadığı için hat içerisinde çeşitli tıkanıklık ve olumsuzluklara sebep olabilir.

Boru ek noktalarına ve / veya boruda oluşan deformasyon noktalarına sıkışmış halde karşılaşılan yabancı maddelerin hattın dışarısına çıkarılması oldukça zahmetli, vakit alan ve farklı ekipmanların kullanıldığı bir süreçten geçmektedir.

Yabancı cisimler ve materyaller hat içerisinden çıkartılarak hattın düzenli akışı sağlanmalıdır. Görüntüleme çalışmaları ile bu cisimlerin konum ve türleri belirlenerek kayıt altına alınmalıdır.

Yabancı cisimler ve materyaller hat içerisinden çıkartılarak hattın düzenli akışı sağlanmalıdır. Görüntüleme çalışmaları ile bu cisimlerin konum ve türleri belirlenerek kayıt altına alınmalıdır.

Tünel drenaj sistemlerinde temizlik çalışmalarının en önemli adımı hat içerisinde oluşan kireçlenmelerin mevcut yapıya zarar vermeden hat dışarısına çıkarılmasıdır.  Çalışmalarını sürdürdüğümüz 100’ler tünelde birbirinden tamamen farklı yapıya sahip kireç kütleleri ile karşılaşmaktayız.

Boru ek noktalarına ve / veya boruda oluşan deformasyon noktalarına sıkışmış halde karşılaşılan yabancı maddelerin hattın dışarısına çıkarılması oldukça zahmetli, vakit alan ve farklı ekipmanların kullanıldığı bir süreçten geçmektedir.

Drain edilen dağ suyunun konsantre yapısına göre farklı zaman dilimleri içerisinde; farklı şekillerde ve yoğunlukta kireçlenmeler meydana gelmektedir.Bu kireçlenmeler zamanla hattın akışını engellemekte,çapta daralma oluşturmakta ve çeşitli deformasyonlara sebebiyet vermektedir.

Drenaj hatlarının özellikle hattın ilk imalat sırasında ve sonrasında teknolojik yöntemler kullanılarak temizlenmesi ve görüntülenmesi bu kireçlenmeyi oldukça azaltmaktadır. Kireçlenmenin giderilmesi ve sağlıklı akışın sağlanması için temizlik ve görüntüleme uygulamasının belirli periyotlarla yapılması gerekmektedir.

 

Tünel drenaj sistemlerinde gerçekleştirilen Keşif Görüntüleme ve Temizlik & Görüntüleme çalışmaları ile tespit edilen sorunlardan bir kısmıda imalat esnasında ve / veya imalat sonrasında meydana gelen çökmelerdir.  Çökme noktaları kanal temizleme başlıkları, görüntüleme ekipmanları ve GPS verileri ile tam olarak belirlenerek kalıcı müdahale bacaları oluşturulmaktadır. Ayrıca mevcut drenaj sistemleri üzerinde yer alan müdahale bacalarının çalışmalara elverişli boyutta ve şekillerde olmaması ve iki baca arası mesafenin uzun olması sebepleriyle yeni bir kalıcı müdahale bacası oluşturulması ihtiyacı doğmaktadır.

 

Karot kesim uygulamaları ile;hat içerisinde tespit edilen deformasyonların giderilerek hattın akışının sağlanması amacı ile gerekli freze robotlarının ve rehabilitasyon ekipmanlarının girişinin sağlanması ve ileriki zamanlarda periyodik uygulamalar ile acil müdahale gerektiren uygulamalara kolaylık sağlanması hedeflenmektedir.

Karot kesim ile müdahale bacası oluşturma işlemleri aşağıdaki sıralama ile yapılmaktadır.

tunel-rehabilitasyon_32
tunel-rehabilitasyon_33
tunel-rehabilitasyon_34

Belirlenen kesit ölçülerde beton çerçeve kesimi yapılacak,

tunel-rehabilitasyon_38
38
39

Değişik çaplardaki uygun özel karot uçlarıyla belirlenen derinliğe inilecek

tunel-rehabilitasyon_41
41
42

Özel baca yalıtım ve enjeksiyon rehabilitasyon uygulaması yapılacak, baca tabanı ve yan yüzeylerinin sızdırmazlığı sağlanacak.

ADT TEKNİK İNŞAAT drenaj sistemleri konusunda uzmanlaşmış ekipleriyle bu tür projelerde aktif bir rol oynamaktadır.

ADT Teknik İnşaat; son 10 Yılda, ülkemizin önemli ulağım ağları olan, Bolu Dağı Tüneli, Orhangazi Tüneli, Selçukgazi Tüneli, Belkahve Tüneli, Kuzey Marmara Otoyolu Avrupa ve Anadolu Yakası Tünelleri, Ilgaz Tüneli, İstanbul – Eskişehir YHT Hattı Tünelleri, Ankara – Sivas YHT Hattı Tünelleri gibi tünel projelerinde yer almak ve bu özel projelere çözüm ortağı olarak katkı sağlamaktan gurur duymaktayız.