Özel Erişim Menüsü

CIPP METOD İLE KAZISIZ REHABİLİTASYON UYGULAMALARI

ADT TEKNİK İNŞAAT SAN. Ve TİC.A. Ş. Ülkemizin şehir altyapılarında, üretim tesislerinde ve yaşam komplekslerinde CIPP kazısız rehabilitasyon uygulamaları ile hizmet verdiği çözüm ortaklarına sağlıklı, sorunsuz ve uzun ömürlü altyapı hatlarının oluşmasını sağlamıştır.

CIPP kazısız rehabilitasyon yöntemi; malzeme yapısı, mukavemet değerleri ve uygulama şekli ile ağır sanayi tesisleri ve endüstriyel altyapı hatları başta olmak üzere pek çok alanda rahatlıkla kullanılabilmektedir.

Uygulamanın Amaçları;

  • Kanalın sızdırmazlığının sağlanması,
  • Kanalın dış yüklere karşı dayanımının arttırılması,
  • Düzgün ve pürüzsüz bir yüzey elde edilmesi,
  • Kanalın aşınmaya karsı dayanımının arttırılması,
  • Korozif ortam ve korozif akışkanlara karşı direncinin arttırılması sağlanarak kanalın servis ömrünün uzatılması.

Mevcut kanalizasyon hatları, endüstriyel hatlar ve drenaj hatları reçine emdirilmiş polyester keçe astar kumaşı kullanılarak rehabilite edilmektedir. Reçine emdirilmiş polyester keçe astar kumaşın mevcut iki veya daha fazla baca arasına yerleştirilen ve mevcut boru iç cidarını sıkıca saracak şekilde buhar ile boru içinde kürleyerek astar oluşturma (CIPP – cured-in-place-pipe) işlemidir.Kullanılan malzeme mevcut kanala tam yapışma ile entegre olur ve artık akış çok daha mukavemetli bu boru içerisinden sağlanır.Test edilmiş olan liner ekonomik ömrünü tamamlamış altyapılar için uzun ömürlü ve kalıcı bir çözüm oluşturur.

    CIPP Kazısız rehabilitasyon tekniği video görüntülemesi daha önce yapılmış, arıza tespit verileri analiz edilmiş tüm altyapılarda uygulanabilme olanağı verir. Saha şartları uygulama için elverişli konuma getirilmesi gerekmektedir. Bunun için araç ve ekipmanların park edebileceği bir ölçüde min. uygulama alanı gereklidir. Uygulamanın toplam süresi, iki baca arası için ortalama 3-4 saat kadar sürmekte ve uygulama çevreyi olumsuz etkilemeden ve altyapıdaki işletme faaliyetlerini durdurmadan bu süre zarfında yapılabilmektedir.

Uygulama talep edilen teknik kriterlere ve saha şartlarına göre çeşitli alternatifler kullanılarak yapılabilir. İki baca arası genel tercihi olan uygulamada aralıksız uygulama le birkaç baca arası birlikte rehabilite edilebilir. Bu şekilde gerçekleştirilen kazısız rehabilitasyon uygulamasında baca geçişleri tam yalıtılmış olacaktır. Rehabilitasyon uygulaması tamamlanmış altyapılarda düzenli akış ivmesinde artış ve sürtünme katsayısı azalma olacağı için boru çapında maksimum verim sağlanmış olur. Uygulama sonrası alınacak video görüntüler mevcut kanala tam ve kesintisiz entegrasyon sağladığını kanıtlamaktadır.

CIPP kazısız rehabilitasyon uygulaması aşağıda yer alan şekillerde uygulanabilmektedir.

  • Mevcut iki müdahale bacası arasında (Menholden menhole)
  • Menhollerden, döşeme giderlerinden, teftiş kapaklarından vs., istenen bir konuma (kısmi rehabilitasyon)
  • Yan borulardan ana boruya
  • Ana borudan yan boruya

İnversiyon: Astar, mevcut borunun için su ve/veya hava basıncı yoluyla geçiriliyor (inverte ediliyor).

Kürleme: Kürleme işlemi, su veya buharla ısıtma yoluyla başlatılır.

Ürün Açıklaması

Yerinde kürlenmiş bir Aarsleff astarı, sentetik reçine ile emprenye edilmiş bir keçe borudan oluşmaktadır.

Keçe borunun Yapısı (reçine taşıyıcısı)

Keçe boru, 1 ila 7 keçe tabakasından oluşur.

Keçe boru, duvar et kalınlıklarında 0,5 mm’e kadar atlamalarla üretilebilmektedir.

Asgari et kalınlığı: 3,0 mm

Azami et kalınlığı: 50,0 mm

Keçe borunun çapı ve duvar et kalınlığı, mevcut borunun koşullarına göre uyarlanmaktadır.

Kürlenmiş CIPP astarının et kalınlığı, döşenmiş olandan farklı olabilir. Burada, kürlenmiş et kalınlığının tasarım koşullarını karşılaması gerekmektedir. Eğer gerekli et kalınlığı 36 mm’nin üzerindeyse iki keçe boru kombinasyon halinde kullanılır. Borudaki tüm keçe katmanları uzunlamasına birbirine dikilir. İç taraftaki film, sürekli bir film tabakasıdır.Et kalınlığının uygulama alanı ve şartları ile diğer teknik kriterlere göre belirlenmesi gereklidir.

Reçine Türleri

Polyester:       Standart deşarj boruları için kullanılır.

Epoksi:           Isı veya kimyasal direncin gerekli olduğu durumlarda, geçiş profilleri, iniş boruları ve havalandırma boşlukları için, ve kokusuz montaj proseslerinin gerekli olduğu durumlarda kullanılır.

Vinilester:       Olağandışı ısı ve kimyasal direncin gerekli olduğu durumlarda kullanılır.

Reçine

Polyester A

Test Yöntemi

Tipi

Synolite

Malzeme

Orthophtalic asit/neopentil glikol

Çekme dayanımı

EN ISO 527-2

Çekme E-çarpanı

3800 MPa

EN ISO 527-2

Kopma esnasında esneme uzunluğu

%2.2

EN ISO 527-2

Bükme dayanımı

148 MPa

EN ISO 178

Bükme E-çarpanı

3700 Mpa

EN ISO 178

Kopma esnasında bükme uzunluğu

%4

EN ISO 178

Yumuşama sıcaklığı HDT

102°C

ISO 75 – 3

Su emilimi

%0,5

TAŞIMA KAPASİTESİ

Taşıma kapasitesi her montaj için Aralık 2001 tarihli “Deşarj Borularının (Gravitasyon Boruları) Yenilenmesine Yönelik Statik Tasarımın” 2. sürümü göre boyutlandırılarak dokümante edilmekte olup, söz konusu tasarımın mevcut sürümü, Danimarka İnşaat Birliği tarafından düzenlenmiştir.

 

Kısa vadeli değer olarak asgari halka sertliği  0,63 kN/m2

Uzun vadeli halka sertliklerinin sürünme çarpanlarının doğrulanması (3 dakikalık ve 50 yıllık değerler), mevcut teknik şartlara uygun olarak gerçekleştirilir.

Uzun vadeli halka sertliğinin doğrulanması (yani 50 yıla dışdeğerlenen 10.000 saat), mevcut teknik şartlara uygun olarak gerçekleştirilir.  Test yöntemi EN 761.

 

Kısa vadeli halka sertliğinin doğrulanması, mevcut teknik şartlara uygun olarak mahallinde alınan bir numune üzerinde süreç içi test koşullarında gerçekleştirilir.  Test yöntemi EN 1228.

KAPASİTE VE KENDİNİ TEMİZLEME ÖZELLİĞİ

Malzeme pürüzlülük değerleri, 0.01 ila 0.013 mm arasında değişmektedir.

 

DAYANIKLILIK

Yeniden astarlama ürünlerinin kimyasal dayanıklılık testleri, sentetik reçine tedarikçilerinin işbirliği ile gerçekleştirilmiştir. Dayanıklılık listeleri, hali hazırda ilgili üniversite laboratuarları tarafından güncellenmekte olup Boru Rehabilitasyonuna yönelik Kontrol Şeması nezdinde doğrulanmaktadır.

CIPP kazısız uygulama tekniği tüm dünyada dolayısıyla Avrupa’da ve Ülkemizde en yaygın rehabilitasyon yöntemidir.Uygulamanın belirlenen standartlarda yapılması ile altyapılar artık sorunsuz şekle kavuşur. Kazısız rehabilitasyon uygulamasının kanıtlanmış ve test edilmiş milyonlarca metre uygulama örneği bulunmaktadır.

Firmamızca daha önce endüstriyel tesis ve yaşam komplekslerinde başta olmak üzere bir çok altyapı hattında CIPP uygulaması gerçekleştirilmiştir. Uygulama ağının genişlemesi uygulamanın kesin çözüm olması ile sağlanmıştır.

Otoyollardan, tünellere, şehir altyapılarından, fabrika ve sanayi tesislerine, petrol akışkanları üretim tesislerinden maden tesislerine kadar onbinlerce metre uygulama tecrübesi ile hizmet sunan firmamız aynı zamanda uzun yıllar uygulamanın kalite ve kontrollerinide test etmektedir.Elde edilen yüksek standartlardaki veriler uygulamanın yaygın olarak kullanılmasındaki en temel sebeptir.

Kazısız altyapı teknolojileri ile Türkiye’de ilklere imza atarak; çözüm ortaklarımızın bu alandaki tüm ihtiyaçlarını büyük bir hassasiyetle yaklaşarak, en uygun uygulama yöntemlerini belirleyip sağlıklı ve sorunsuz altyapılar için hizmetlerimizi sürdürüyoruz.