Özel Erişim Menüsü

ŞEHİRLERDE TEKNOLOJİK ALTYAPI ÇALIŞMALARI

ADT TEKNİK İNŞAAT SAN. Ve TİC.A. Ş. Ülkemizin birçok şehrinde teknolojik altyapı çalışmaları gerçekleştirmiştir. Şehirler ve yerleşim yerleri çeşitli altyapı ağlarına sahiptir. Atık su hattı, yağmur suyu hattı, drenaj sistemleri vb. altyapı sistemlerinde düzenli olarak, periyodik bakım onarım çalışmalarının yapılması gereklidir. Bu çalışmaların teknolojik olarak yapılması insan ve çevre sağlığı açısından önem arz etmektedir. Sağlıklı ve sorunsuz altyapılar için bu çalışmaların raporlanması ve süreç içerisindeki gelişmelerinin takip edilmesi gereklidir.

ADT Şehirlerde Teknolojik Altyapı projelerinde toplamda yaklaşık 10 milyon metre iş tecrübesine sahiptir, ADT gerçekleştirdiği bu projelerle birçok altyapı sorununu kalıcı çözüme kavuşturmuştur.

ADT Teknik İnşaat tarafından gerçekleştirilen altyapı çalışmalarının başlıca faydaları şunlardır;

  • Çevresel Koruma: Atık suyun düzgün şekilde arıtma sahalarına taşınamayıp, arıtılmaması çevresel kirliliğe yol açar. Arıtılmadan doğaya salınan atık su, sucul ekosistemlere ve su kaynaklarına zarar verir. Ayrıca, yağmur suyunun doğru şekilde yönetilmemesi erozyon ve su kirliliğine neden olabilir.
  • Su Kirliliğinin Önlenmesi: Atık suların doğru ve verimli şekilde taşınıp diğer su kaynaklarına, olumsuz etki yaratmasına mahal vermeden iletiminin sağlanması.
  • Su Kaynaklarının Korunması: Yağmur suyu toplama ve kullanma sistemleri, doğal su kaynaklarının daha verimli bir şekilde kullanılmasını sağlar. Bu, su kaynaklarının sürdürülebilirliğini artırır.
  • Altyapının Verimliliği ve Maliyet Azaltma: Düzenli bakım ve takip, atık su ve yağmur suyu altyapısının daha uzun ömürlü olmasını sağlar. Bu, uzun dönemde maliyetleri düşürür.
  • Çevresel Duyarlılık ve Sürdürülebilirlik: Atık su ve yağmur suyu yönetimi, çevresel sürdürülebilirlik prensiplerine uygunluğu gösterir. Bu da toplumun çevresel duyarlılığını artırır.
  • Felaketlere Hazırlık: Doğal afetler sırasında atık su ve yağmur suyu altyapısının düzgün çalışması, çevresel felaketlerin etkilerini en aza indirir.
  • Toplumsal Refah: Temiz çevre, insanların yaşam kalitesini artırır. Temiz su kaynakları, çevre ve insan sağlığı açısından oldukça önemlidir.

ADT Teknik İnşaat tarafından gerçekleştirilen, Atık su ve yağmur suyu altyapısının bakımı ve gerekli çalışmaların gerçekleştirilmesi sürecinde, çevresel rahatsızlıkları en aza indirmek büyük önem taşır. Bu nedenle, çalışmalar genellikle trafiği en az etkileyecek zaman dilimlerine veya gece saatlerine denk getirilir.

Bu sayede, olası trafik akışı sorunları en aza indirilir ve şehirdeki hareketlilik düzeni mümkün olduğunca korunur.

Teknolojik olarak gerçekleştirilen altyapı çalışmaları modifiye araç ve ekipmanla gerçekleştirilip kontrol edildiği için trafik, ulaşım ve işletme gibi günlük yaşam faaliyetlerine olumsuz etkileri minimum seviyededir.

Ayrıca, çalışma alanlarının etrafında uygun güvenlik önlemleri alınarak, işçi ve yayaların güvenliği sağlanır. İş güvenliği ekipmanları ve protokolleri titizlikle uygulanır ve işçiler gerekli eğitimleri alarak çalışmalara katılırlar. Bu şekilde, atık su ve yağmur suyu altyapısının bakımı sırasında çevre, trafik akışı ve iş güvenliği faktörleri dikkate alınarak, hem şehir sakinlerinin günlük hayatı mümkün olduğunca az etkilenir hem de çalışanların güvenliği sağlanmış olur.

Altyapı sistemleri evlerde, iş yerlerinde ve sanayide oluşan atık suların arıtma tesislerine ulaşmasını sağlayan sistemlerdir. Kanalizasyon sistemi canlı bir mekanizmadır. Altyapı sistemini tekniğine uygun yönetebilmek için yeterli bilgi ve veriye ihtiyaç vardır.

Tekniğine uygun inşa edilmeyen ve bakım-onarımı periyodik olarak yapılmayan altyapı sistemleri hem insan sağlığına hem de çevreye ciddi zararlar vermektedir. Alt yapılarda periyodik bakım; kanal temizlik ve kanal görüntüleme çalışmaları ile gerçekleştirilebilir.

ADT TEKNİK İNŞ.SAN.ve TİC.A.Ş. Ülkemizin birçok şehrinin altyapı sistemlerinin teknolojik altyapı çalışmaları gerçekleştirmiş olup edinilen tecrübe ve bünyesindeki  teknolojik ekipmanlarla , şehir altyapı sistemlerinin sağlıklı ve sorunsuz çalışmasına katkı sağlamaya devam etmekteyiz.