Özel Erişim Menüsü

Sağlıklı ve Sorunsuz Altyapılar İçin İlk adım: Kanal Temizlik

Sağlıklı ve Sorunsuz Altyapılar İçin İlk adım: Kanal Temizlik

Kanal temizlik çoğumuzun hiç düşünmediği ya da aklına gelmeyen ciddi bir iştir. Günlük hayatımızın görünmeyen ancak ayrılmaz bir parçası altyapılardır. Yerin altında, altyapılarda görmediğimiz hummalı bir çalışma devam eder ki bu da kanal temizliktir. Altyapılar bir defa kurulunca uzun süre hizmet vermesi beklenir ama elbette zaman zaman gerekli temizliğin, kanal temizlik işinin yapılması şartıyla.

Diğer bütün mühendislik işleri gibi, kanal temizlikle ilgili sorunların çözümü için sebeplere yönelmek aslında karşılaşılabilecek tüm farklı altyapı sorunların çözümü için de temelde benzer yolu izlemenin önemini göstermektedir, bu da bizi kanal temizlik ve görüntülemenin ihmal edilecek bir çalışma olmadığı sonucuna götürür.
Kanal temizlik çalışmasına başlamadan önce tıkanıklık sebepleri bulunarak belirlenecek çözüm metotları aynı sorunları yaşamamanın yani kalıcı kanal temizlik çözümleri oluşturmanın en kesin sonucudur.
Büyük şehirlerde kanal temizlik teknikleri henüz yeni gelişirken 1900 yıllarda Amerika’da şehir alt yapılarının planlanmasında; yaşanılan sorunların sebepleri esas alınmış ve kalıcı çözümler için sağlıklı alt yapılar teşkil edilmiştir. Ayrıca Dünya’da gelişmiş ülkelerdeki kanal temizlik teknikleri gelecekteki birçok değişken faktörler hesaplanarak oluşturulmaktadır.

Kanal temizlik kanalı öncelikle temiz tutmak ve denetimini sağlamakla ilgili bir süreçtir. Sağlıklı, sorunsuz alt yapılar için mevcut alt yapı sistemlerin tespit ve analizlerinin periyodik yapılması gerekliliğini desteklemektedir. Periyodik yapılacak incelemeler sonucunda alt yapılarda oluşan deformasyonlar mevcut ise izlenecek çözüm metotlarını kolaylıkla belirlenebilecektir. Almanya’da şehir alt yapılarının uzun yıllardır periyodik olarak etkin bir kanal temizlik uygulamasıyla temizlenmesi ve video görüntülemelerinin gerçekleştirilmesi sonucunda özellikle önceden tespit edilen ve oluşabilecek arızalara kısa sürede çözüm metotları uygulaması ile belediyecilik maliyetlerinin %21 oranında azaldığı görülmüştür.

ISTT (Uluslararası Kazısız Teknolojiler Derneği) göre ise dünya genelinde bu oran %30’lar seviyesindedir. Rakamlar gösteriyor ki aslında kanal temizlik, sorunları yaşamadan tespit etmek ve uygun çözüm metotları geliştirme işlerini de gerektiren bir sürecin parçasıdır.

Kanal temizlik bu sürecin ilk parçasıdır. Tüm alt yapıların kanal temizliklerinin periyodik olarak yapılması zaruridir. Kanal temizlik uygulaması günümüzde oldukça geliştirilmiş özel ekipmanlara sahip kombine kanal temizleme araçları ile yapılabilmektedir. ADT TEKNİK A.Ş. bünyesinde bulundurduğu özel donanımlı araçları ile (kombine) kanal temizlik hizmetleri kesintisiz ve profesyonel olarak sunmaktadır.