Özel Erişim Menüsü

Kanalizasyon Hatlarında Kanal Temizlik ve Kanal Görüntüleme ile Gerçekleştirilen Periyodik Bakımın Önemi

Kanal temizlik uygulaması

Kanalizasyon Hatlarında Kanal Temizlik ve Kanal Görüntüleme ile Gerçekleştirilen Periyodik Bakımın Önemi

Kanalizasyon Hatlarında Kanal Temizlik ve Kanal Görüntüleme ile Gerçekleştirilen Periyodik Bakımın Önemi ;
Kanalizasyon; evlerde, iş yerlerinde ve sanayide oluşan atık suların arıtma tesislerine ulaşmasını sağlayan sistemlerdir. Kanalizasyon sistemi canlı bir mekanizmadır. Kanalizasyon sistemini tekniğine uygun yönetebilmek için yeterli bilgi ve veriye ihtiyaç vardır.
Tekniğine uygun inşa edilmeyen ve bakım-onarımı periyodik olarak yapılmayan kanalizasyon sistemleri hem insan sağlığına hem de çevreye ciddi zararlar vermektedir. Alt yapılardan periyodik bakım; kanal temizlik ve kanal görüntüleme çalışmaları ile gerçekleştirilebilir.

Kanal temizlik uygulamasıKanal temizleme ve Kanal görüntüleme çalışmalarının periyodik olarak düzenli yapılması, alt yapılarınız hakkında sağlıklı ve güncel bilgi edinmeyi sağlamakla birlikte, oluşması muhtemel yüksek maliyetli ve zamansız belirecek deformasyonların önceden tespit edilmesini de sağlamaktadır.
Özellikle yaz aylarında kanalizasyon hattı üzerinde oluşan tıkanmalar ve bloklaşmalar, göllenmelere ve taşkınlara yol açmaktadır.
Ayrıca bu tür bölgelerde kanalizasyon kaynaklı hem koku kirliliği hem de hava kirliliği ciddi sorun oluşturur. Ayrıca kanalizasyon yapılarında bulunabilecek çeşitli gaz oluşumlarının da tespit edilmesi gereklidir. Çünkü özellikle sera gazı metan gazı (CH4), yanıcı, (metan gazı hava ile % 4-15 oranında karıştığı zaman) patlayıcı olmakla birlikte insan ve çevre sağlığı açısından riskli teşkil eden gaz oluşumları meydana gelmektedir.

 

Kanal temizlik uygulamasıKanalizasyon hatlarında Kanal temizlik ve birlikte gerçekleştirilmesi gereken Kanal görüntüleme uygulamaları mevcut risklerin tespit edilmesini sağlamakla birlikte güncel alt yapıların risk ve debi ölçümlerinin yapılarak ileride yapılacak planlamalar için önemli bir mesnet oluşturmaktadır.
Yapılacak tüm yeni ve sağlıklı planlamalar için kanal temizlik ve kanal görüntüleme oldukça önem arz etmektedir.
Bu çerçevede insan ve çevre sağlığını korumak, özellikle işletme maliyetlerini düşürmek bu kapsamda alt yapılardaki sorunların önceden tespit edilmesini sağlamak, mevcut sorunların noktasal tespitlerini yapmak, kanalizasyon hattı ile ilgili tüm boru çapı, baca arası uzunluk, boru tipi, ek noktalarının durumu, gaz seviyesi, hattın eğimi vb. bir çok güncel bilgiye ulaşmak için periyodik olarak kanalların temizlik ve kanal görüntüleme uygulamalarının yapılması gerekmektedir.
ADT TEKNİK İNŞAAT SAN. TİC. A.Ş.
“Leader In Trenchless Technology”