Özel Erişim Menüsü

Kanal Temizliği ve Altyapı Hizmetimiz

Kanal temizleme su jeti

Kanal Temizliği ve Altyapı Hizmetimiz

Kanal Temizliği Hazırlık Süreçleri

Kanal temizliği uygulamalarında ADT olarak yıllar içerisinde oluşan saha deneyimimizle en verimli uygulama süreçlerini geliştirdik.

Uygulamaya başlamadan önce uygulama alanına ait genel bilgiler ve temizlenecek alt yapı hatlarına ait teknik bilgiler, kullanılacak kanal temizleme ekipmanlarının belirlenmesi ve uygulamanın optimum şekilde gerçekleştirilmesi açısından oldukça önemlidir.

Uygulamada İlk adım uygulama yapılacak alt yapı hatlarına ait aşağıdaki verilerin sağlanmasıdır. Bu veriler hizmet talebinde bulunan tarafça sağlanır.

  • Temizleme yapılacak alt yapı lokasyonu,
  • Temizleme yapılacak olan alt yapı hatlarının ve ilgili müdahale (rögar, baca) noktalarının mevcut durumu.(Örneğin taşma ve acili yet durumu),
  • Temizleme yapılacak hattın kullanım türü (atık su, yağmur suyu, basınçlı hat vb.),
  • Temizleme yapılacak alt yapı hatlarındaki boru çapları (ör.Ø300 mm)ve boru cinsi (beton, çelik vb.),
  • Temizleme yapılacak alt yapı hatlarının toplam uzunluğu ve boru çaplarına göre dağılımı,
  • Temizleme yapılacak hatlara ait proje, dwg dosyası ve krokinin incelenmesi,
  • Gerekli durumlarda ekipman intikali öncesinde teknik personel tarafından saha keşfi yapılması,
  • Mevcut isin ilgili alanında daha önce yapılan çalışmalara ait bilgi ve dokümanlar.

Bu bilgilerin sağlanması akabinde özel kanal temizleme araçlarının üzerinde bulundurduğu ekipmanların özellikleri ile ilgili işin uyumu sağlanarak kanal temizleme araçlarının ilgili alana tayini gerçekleştirilir.

Uygulama Süreçleri

Kanal temizleme su jetiTeknik personelimiz sahada ekipman konumlandırmasını gerçekleştirir. Temizliği yapılacak hattın akış güzergahı boyunca sıralı olarak ilerlenmelidir. İlk baca arası temizliği daha sonraki baca araları içinde referans (hattın verilere ile uygunluğu, doluluğu vb.) oluşturacaktır.

Kombine kanal temizleme araçlarında; kanal temizliği için yeterli tecrübeye sahip ve araç üzerindeki ekipmanların kullanımlarını iyi bilen operatörler bulundurulur. Müdahale noktasında (mentole, rögar, baca) Kanal içerisinde akış yönü tersi baz alınarak kanal temizleme hortumu ve özel olarak seçilmiş başlıklar yardımıyla basınçlı su verilir. Yani kanal temizleme aracı ilk baca arasında ve sırlamaya göre 2.bacada konumlandırılmıştır.

Hortum ve uç kısmındaki özel seçilmiş (boru çapı ve kanal içindeki teressubata göre) başlık su pompası ile basınç kazandırılan su yardımıyla ilerler ve bir önündeki menhole (1.baca) kadar çıkartılır.Temizlik işleminin büyük bir kısmı özel başlık geri gelirken gerçekleşecektir.Çünkü temizlik akış yönüne doğru yapılacak ve kanal içerisindeki teressubat ve birikintiler bacaya çekilerek vakumlanacaktır.

Bu sebeple temizleme hortumu başlık ile birlikte aracın durduğu yani akış yönündeki menhole (2.bacaya) doğru çekilir.Bu işlem aracın durduğu menholden özel başlık çıkana kadar devam eder.Başlık ile birlikte kanal içerisindeki birikintiler ve teressubatta bacaya getirilmiş olur. Bu uygulama temizleme işlemi tam yapıldığına emin oluncaya kadar devam eder (temizlenecek ve vakumlanacak teressubat kalmayıncaya kadar).Daha sonra bacaya çekilen tüm birikintiler kombine kanal temizleme araçları üzerinde bulunan vakum pompası ve hortumu ile döner cd sistemleri kullanılarak araç içerisindeki pis su tankına vakumlanır.

Uygulama Sonrası

Artık kanal temizlenmiş ve alt yapı hattındaki tüm teressubat araç içerisinde depolanmıştır. Bu uygulama işin kapsamındaki tüm alt yapı hatları için güzergah boyunca sıralı olarak devam eder. Uygulamanın akabinde Kanal görüntüleme uygulamalarının birlikte gerçekleştirilmesi önemlidir. Temizlemiş hattın içerisindeki sıkıntıları tespit edecek kanal görüntüleme robotlarıdır. Fakat kanal görüntüleme robotlarının ilerleyebilmesi ve deformasyonları tam tespit edebilmesi içinde kanal temizliğinin yapılmış olması gerekmektedir. Bu basit teknik kurgu bile iki uygulamanın birbirine bağlı gerçekleştirilmesinin önemini göstermektedir.

ADT bünyesinde bulundurduğu özel kanal temizleme araçları ile geçmişte gerçekleştirdiği milyonlarca metre kanal temizliğinde olduğu gibi gelecekteki tüm kanal temizlikleri için profesyonel destek sunmaya hazırdır.

Kanal Temizleme hizmetimizle ilgili detaylı bilgileri araçlarımızı ve kullandığımız teknik ekipmanlarımızı Kanal Temizlik sayfamızdan inceleyebilirsiniz .
ADT TEKNİK İNŞAAT SAN.TİC.A.Ş.