Özel Erişim Menüsü

Kanal Görüntüleme Hizmetimiz (3 Adımda Kanal Görüntüleme devamı)

Kanal Görüntüleme Hizmetimiz (3 Adımda Kanal Görüntüleme devamı)

2. CCTV ile Kanal Görüntüleme

a) Teknik personelimiz kanal görüntüleme yapılacak alana geldikten sonra, ilk olarak İş Sağlığı ve Güvenliği gereksinimleri için bölgeyi hazırlamak, güvenli bir çalışma ortamı sağlamak ve potansiyel tehlikelerden sahada bulunanları korumak için gereken incelemeleri yapar ve önlemleri alır.
Kanal görüntüleme yapılacak alan hazırlandıktan sonra,

b) Teknisyenlerimiz CCTV Kanal Görüntüleme kameramızı görüntüleme yapılacak boru, tahliye veya kanalizasyon hattına güvenli erişim için hazırlar ve tüm gereksinimleri kontrol eder.

c) CCTV Kanal Görüntüleme kameramız (robot) daha sonra boru içine yerleştirilir. CCTV kanal görüntüleme başlar. Doğru görüntüler almak için operatörlerimiz CCTV kamera ayarlarını boru çapı vb yüzey büyüklüğü gibi parametreleri hesaplayarak kontrol eder.

d) Kanal görüntüleme operatörlerimiz kanal görüntüleme aracı içerisinde bulunan kontrol panelinden online olarak kumanda ettiği kamerayı boru veya kanal içerisinde gerekli manevralarla istenilen boru uzunluğu boyunca ya da tıkanıklık veya problemli bölgeler bulunup tespit edilene kadar ilerletir. Gerçek zamanlı görüntü kanal görüntüleme aracımızın içerisindeki panelde bilgisayarda görüntülenir ve kayıt edilir. Alınan Kanal Görüntüleme kaydı DVD olarak müşteri için hazırlanan kopya ile takdim edilir.

3. Tanı ve Raporlama

Kanal Görüntüleme sonucunda elde edilen bulgulara dayanarak teknik ofisimiz tarafından rapor hazırlanır.Bu rapora ek olarak tespit edilen deformasyonların çözümlerini de içeren bir teknik rapor hazırlanır. Örneğin bir boylamsal çatlak,kırık ve çökmek üzere olan boru hattında kazısız rehabilitasyon uygulanması ile çözüm metodunun sunulması.

Sonuç olarak kanal görüntüleme raporuyla tıkanıklıkların, türünün ve yerinin tanımlanması mevcut deformasyonların tespiti ve belgelenmesi ile uygulama çözümlerine ait yöntemlerin belirlenmesi sağlanır.

Kanal Görüntülemenin Faydaları

  • Mevcut hattın genel durumunun öğrenilmesi (röntgen çekilmesi)
  • Tıkanıklıkların belirlenmesi (tip ve lokasyon) ve blokajların temizlenmesi için en etkili yöntemin belirlenmesine olanak tanıması
  • Sorunların belirlenmesinde son derece etkili ve belirleyici bir çözüm olması.
  • İyileştirme çalışmalarının planlanması ve önleyici bakım için etkili bir çözüm olması.
  • Hızlı, etkin ve ekonomik bir çözüm olması.
  • Sorunların önceden tespiti ile oluşabilecek doğrudan ve dolaylı maliyetler ile çevre ve görüntü kirliliğinin önlenmesi.
  • Çözüm metotlarının teknik açıdan daha doğru ve kalıcı olarak gerçekleştirilmesinde referans alınması.

Kanal görüntüleme yazımızın ilk bölümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Kanal Görüntüleme Ekipmanlarımızı Kanal Görüntüleme sayfamızdan inceleyebilirsiniz.