Özel Erişim Menüsü

Kanal Görüntüleme, Alt yapıların korunması ve kullanımı

Kanal Görüntüleme, Alt yapıların korunması ve kullanımı

Kanal Görüntüleme hizmetimizin yararını rakamlarla örneklendirebiliriz. Kanalizasyon sistemi altyapı yatırımı çok maliyetlidir. Ortalama 50-60 yıl uzun ömürlü kalıcı alt yapı yatırımlarıdır. Avrupa da atık su kanalizasyon sisteminin rehabilitasyonu için yıllık 5 milyar Avro harcanmaktadır. ABD’de yılda 36.000’e kadar çıkan kanalizasyon taşması meydana gelmektedir. Birincil kaynağı lavaboya dökülen kızartma yağlarıdır. Yine İngiltere’de yılda 200.000 kanalizasyon hatlarında bloklaşmalar oluşmaktadır. Bu bloklaşmaların sebebi % 75 oranında lavaboya dökülen bitkisel ve hayvansal yağlardır. İngiltere ve Galler’deki su-atıksu şirketleri, (su ve atıksu özel sektör tarafından işletiliyor) şu anda kanalizasyon bakımı için yılda yaklaşık 230 milyon ABD doları harcamaktadır.
Türkiye’de mevcut kanalizasyon hatlarından ekonomik ömrü dolup da yenilenmesi gereken hatların toplam uzunluğu ise 30.000 km olarak belirlenmiş olup, bu hatların yenilenmesi için gerekli yatırım ihtiyacı yaklaşık 10.800.000.000 TL olarak hesaplanmıştır.

 • Ön arıtmaya tabi tutulmadan verilen standart dışı;
  Endüstriyel atık sular,
 • Hayvan çiftliği atık suları,
 • Çöp sızıntı suları, sel suları,
 • Laboratuvar atık suları,
 • OSB ve tersane atık suları,
 • Lokanta, restoran ve fast food atık suları,
 • Araç bakım-tamir ve yıkama atık suları,
 • Mermer atölyeleri atık suları,
 • Cerrahi ünitesi olan hastane ve diş hekimliği atık suları

hem kanalizasyon sistemlerine hem de atık su arıtma tesislerine ciddi zararlar verir. Bu tür atık sular kontrol altında tutulmalıdır. Kanalizasyon hatlarına hangi tür atık suların bağlantılı olduğu çok iyi bilinmeli, kayıt altına alınmalıdır.
Diğer taraftan standart dışı atık suların kanalizasyon sistemine illegal bağlanması ve deşarj edilmesi boruları kısa süre içinde tahrip eder ve kullanılamaz hale getirir. Evlerde çöpleri öğüterek imha edip kanalizasyona dökmek çok tehlikeli ve zararlıdır. Bu yöntem kanalizasyon sistemini tahrip etmek ve ömrünü kısaltmak demektir.
Ayrıca Şehirlerde hava kirliliğine neden olan H2S’ün birincil kaynağı iyi işletilmeyen kanalizasyon sistemleridir. Şehirlerde ortalama 30 dakika maruz kalma süresinde H2S konsantrasyonunun 7 g/m3 aşmaması istenir. Bu yüzden özellikle yaz aylarında kanalizasyon sistemlerine yakın bölgelerde havadaki H2S konsantrasyonu ölçülmelidir.
Bu çerçevede alt yapılarımızın insan ve çevreye zarar vermemesi ve sağlıklı kullanımının sağlanması için ilgili yönetmelik ve kurallara uyulması gerekmektedir. Zararların tespit edilebilmesi ve alt yapılarımızın korunması için periyodik muayenelerinin yapılması esastır. Kanal Temizlik, Kanal Görüntüleme, Kanal Frezeleme, Kanal Kaplama veya Kazısız Rehabilitasyon metotlarıyla alt yapılarda çözümler sağlanarak sağlıklı alt yapılar teşkil edilmiş olur.

ADT TEKNİK İNŞAAT SAN. TİC. A.Ş. “Leader In Trenchless Technology”