Türkiye’de İlkler

ADT ülkemizde bir çok özel projeye imza atmıştır.
Bu çerçevede son 10 yılda 500 teknolojik projeyi tamamlamanın ve 10 milyon metre alt yapı hattında teknolojik alt yapı çalışması gerçekleştirmenin gururunu taşıyoruz.

Sahip olduğumuz tecrübe ve profesyonel hizmet kalitesi ile bir çok özel proje geliştirdik, kalıcı çözüm odaklı proje ortaklıkları sunduk. Gerçekleştirilen bu teknolojik alt yapı projeleri ile sağlıklı ve sorunsuz alt yapılar teşkil ederek, uygulama tekniklerimiz kapsamında alt yapılarda kısa zamanda uzun ömürlü,kalıcı çözümler geliştirdik.

Teknik Uygulamalar

Sonarlı sistem kollektör hattı görüntülemesi
1500 mm kanal kayık taşıma robot yöntemiyle kolektör temizliği
Tünel yapılarında İlk Drenaj hattında kazısız rehabilitasyon uygulaması
İlk Drenaj Hattı rehabilitasyonu sonrası özel frezeleme uygulaması
Havaalanı alt yapı hatlarında modüler grafik görüntüleme çalışmaları
Baraj yapılarının besleme hatlarının temizlik görüntüleme ve kazısız rehabilitasyon uygulaması
İçme suyu hatlarında kazısız rehabilitasyon uygulaması,
100 gözlü Pik sistem endüstriyel hat ve eşanjör temizlikleri
Ana borusuz kazısız rehabilitasyon uygulaması ile yeni boru oluşturma
Tek seferde en uzun basınçlı hat kazısız rehabilitasyon uygulaması
1000 mm Petrol hattı kazısız rehabilitasyon uygulaması
Deniz geçişi yapılarda ard germe borularında kazısız rehabilitasyon uygulaması
Boru tabanı olmayan kanallarda tek seferde 250 mt. kazısız rehabilitasyon uygulaması
Düşey hatta kazısız rehabilitasyon uygulaması
At nalı kesit boruda kanal temizlik, görüntüleme ve rehabilitasyon uygulaması
Kare kesit kazısız rehabilitasyon uygulaması
Raylı sistem alt yapı drenaj hatlarında teknolojik alt yapı uygulaması
50.000 m3 konsantrenin depolama yapılarından uzaklaştırılması
Tek aks 800mm çapında ve 4 km uzunluğunda kollektör hattı temizliği
Su depolarının ve toplama havuzlarının kazısız rehabilitasyon uygulaması
5000 m3 silo tank ve bağlantı hatlarının özel teknikler ile görüntülemesi
475 metre tek sefer yönlendirilebilir yatay sondaj uygulaması
Menü