KANAL KAPLAMA

Kanal Kaplama neden yüzyılın en önemli altyapı teknolojilerinden biridir?

Bu soruyu bir örnek vererek açıklayabiliriz.

Almanya’daki toplam kanalizasyon hattı uzunluğu 486.000 km’dir. Alman Kazısız Teknoloji Derneği (GSTT) Başkanı Prof. Dr. Jens Hoelterhoff’un Berlin için yaptığı çalışma dikkat çekicidir:

“Kazısız teknoloji tarihi yaklaşık 30 yıl önceye dayanır, Berlin, bu teknolojilerin doğduğu ve en çok uygulandığı kentlerden biridir. Boru içi robotik fotoğraflama, inceleme, astarlama ve bölgesel tamir faaliyetleri, bu gün daha teknolojik-uzmanlık eksenli yayılma ve hat döşemeye dönüşmüştür. 3,4 milyon nüfuslu Berlin’de son 26 yılda yapılan kazısız teknoloji uygulaması ile (780 km’lik yeni atıksu hattı ve ev bağlantıları) 67 milyon avroluk inşaat tasarrufu elde edilmiştir. Bu para, Berlin Sular İdaresi (BWB) tarafından diğer su inşaat projelerine aktarılmıştır. Ayrıca, 780 km kazısız teknoloji uygulaması ile açık kazı için aşağıda verilen problemlerden kaçınılmıştır;

a) 2.4 milyon metreküp toprak hafriyatı,
b) 1.3 milyon metrekarelik yol yüzeyinin kazınması ve tekrar kapatılması
c) 198.000 kamyon toprağın şehir içinden taşınması,
d) 212 milyon metreküp yer altı suyunun çekilmesi (Bu rakam bir yıllık Berlin kentinin su ihtiyacıdır),
e) Kazısız ekipmanlarına göre 3 kat (fazla) karbondioksit emisyonu ve
f) Ağaçlar ve canlı tabiatın tahribatı (Kazısız Teknolojiler ile ağaç altındaki borular değiştirilebilir).

Bunlar ve bir çok nedenlerden (gürültü, toz, yer altı ve üstü değerlerin zarar görmesi gibi) dolayı kazı çok gerekli ve zorunlu ise yapılmalıdır. Ana seçenek kazısız teknolojidir.

Kazılı teknolojilerin topluma verdiği toplam göreceli rahatsızlık dereceleri;
· Ses – gürültü: %98,
· Toz ve kirlilik: %58,
· Ulaşımda gecikme: %55,
· Eve endişeli girme: %50’dir.
Kazısız yöntem yeni eğilimlerden biri olup, eski veya yeni hat inşası trafik ve çevre rahatsız edilmeden diğerine göre daha kısa süre ve maliyetle gerçekleştirilir. Batılı ülkelerin büyük merkezlerinde atık su rehabilitasyonunda Kazısız Teknolojilerin toplam oranı %50’yi aşmıştır. Bu oran İstanbul’da % 20’ye yakındır. Diğer borulu sistemlerde yüzdeler farklı farklıdır.Gelecek yıllarda kazısız teknolojiler oranı oldukça artacaktır.

Küresel eğilimler, yer altı borulu sistemlerin kazısız olarak döşenmesi ve yenilenmesi (rehabilitasyon) yönündedir. Sanat eserlerinin korunması, sağlık, güvenlik, ekonomi, hijyen v.b. yönüyle Kazısız Teknoloji teknikleri önemli enstrümandır. Bu alanda, farkındalık ve bilinç oluşturulmalıdır.

Gelişmekte olan alt yapı inşaat teknolojisi kazısız rehabilitasyon gerekliliğinin farklı bir göstergesidir.İnsan ve çevre odaklı bu sistemlerin dünyada olduğu gibi ülkemizde geliştirmesi ve uygulanabilirliğinin artırılması gereklidir.Alt yapı kazısız teknolojilerinin uygulama alanları olan; Kazısız kanal kaplama, kazısız rehabilitasyon kazısız boru yenileme,kanal temizlik,kanal görüntüleme ,kanal freze ve bir çok teknolojik alt yapı hizmeti bu çerçevede ülkemizde ADT tarafından sürdürülmekte ve geliştirilmektedir.

Sektöründe lider firmamız uluslararası alt yapı teknolojilerini yakıdan takip etmekte ve ülkemizde bu teknolojilerin uygulamasını sahip olduğu ekipman ve tecrübeli teknik kadrosu ile profesyonel biçimde gerçekleştirmektedir.

Sizlerinde bu teknolojilerle sorunsuz ve sağlıklı alt yapılara kavuşmanızı ümit ediyoruz.

Menü