TEKNİK ŞARTNAME

İnşaat sürecini doğru yönlendirecek nitelikte inşaat dokümanların oluşturulması; başarılı inşaat projelerinin gerçekleştirilmesinde en önemli etkendir. Bu dokümanların proje gereksinimlerine uygun ve eksiksiz biçimde oluşturulmaları; sürecin düzgün ilerlemesinin yanı sıra uygulamaların planlanan kalite, bütçe ve sürede tamamlanması için önemlidir.

Teknik şartnameler, bir inşaat sözleşmesinde tarafların sorumluluklarını tanımlayan yasal ve bağlayıcı belgeler olan sözleşme dokümanlarının anahtar görevi olan bir bölümüdür. Teknik şartnamelerin temel işlevi proje niteliklerini ve performansını, imalat koşullarını, yapı bileşenlerini ve bunların özelliklerini ve uygulama yöntemlerini, kalite garantisi ve kalite kontrolü koşullarını ve idari ve yönetimsel gereklilikleri tanımlamaktır.

İnşaat ve altyapı projelerinde farklı proje amaçlarına göre kritik başarı faktörlerinin belirlenmesi için yapılan araştırmalar teknik şartnamelerin önemini vurgulamaktadır. Söz konusu bu araştırmalarda bir inşaat projesinin bütçe, kalite ve zaman hedeflerinin gerçekleştirilebilmesi için çizimler ve şartnamelerin yeterliliği projelerde mutlaka olması gereken temel kritik başarı faktörü olarak belirlenmiştir.

Bir yapının veya binanın başarılı olabilmesi için, proje ve şartnamelerin doğru olarak hazırlanmış olması en önemli etken olarak ortaya çıkmıştır. Yanlış hatalı ve eksik düzenlenen teknik şartnamelerin, imalatların yeniden yapılmasına ve bu nedenle ek maliyetlerin ortaya çıkmasına neden oldukları saptanmıştır. Teknik şartnamelerin doğru ve eksiksiz hazırlanması için pek çok ülkede çeşitli kuruluşlar teknik şartnamelerle ilgili düzenlemeler yapmışlar; sistemler, formatlar ve kodlama sistemleri geliştirmişlerdir. Bu ülkelerde aynı zamanda bir inşaat projesi için standart teknik şartname verileri hazırlayan, bunları sürekli olarak geliştirip güncelleyen ve bu bilgileri ihtiyaç sahiplerine ücretle veren şirket ve kuruluşlar bulunmaktadır

Hazırlanacak teknik şartnamelerde belirlenecek teknik kriterlerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyecek unsurlar içermemesi ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlaması zorunlu olmalıdır.

ADT yönetmiş olduğu projelerde teknik şartname ve uygulama detaylarını tüm bu çerçevede değerlendirerek üstün kaliteli, daha az maliyetli, uzun ömürlü yapı tesislerinin kısa sürelerde teşkil edilmesini hedeflemiştir.

Menü