PROJE YÖNETİMİ & DANIŞMANLIK

Bir projenin başarısı; onu planlarken harcayacağınız çaba, göstereceğiniz özen ve yetenekleriniz oranında gerçekleşecektir. “

ADT önceden belirlenmiş sonuçlara ulaşabilmek için organize edilmiş faaliyetler bütünü olan tanımlanan Projelerin Yönetimlerinde; Kısıtlı zaman, maliyet ve teknik durumları dikkate alarak, projenin en etkin bir biçimde gerçekleşebilmesi için insan, araç-gereç, materyal gibi kaynakların planlanması, yönetilmesi ve kontrol edilmesinin sağlanılmasını amaç edinmiştir.

Başarılı olarak yönetilen bir projede kurumsal yapımız; müşterinin istediği zamanda(veya daha önce) teslim etmek, taahhüt edilen fonksiyonları yerine getirmek ve planlanan bütçe dâhilinde (veya daha az harcamayla) gerçekleştirilmesi hedeflemektedir.

Ayrıca proje yönetimlerimiz;

 • ANALİZ: Ne yapılacağının belirlenmesi,
 • TASARIM: Nasıl yapılacağının belirlenmesi,
 • PLANLAMA: Ne zaman, kim tarafından hangi bütçe ile yapılacağının belirlenmesi,
 • UYGULAMA: Hedefe ulaşmak için planların hayata geçirilmesini kriterlerini esas almaktadır.

Proje yönetimlerimiz ile İnsan araç-gereç, materyal, para ve bilginin etkili kullanımı, Uygun maliyette, zamanda ve istenilen düzeydeki performans ve kalitede müşteri tatminini sağlama, Şirket hedeflerine zamanında ulaşma, Değişen sosyal, ekonomik, politik ve teknik sınırlamalara karşı işletmeyi koruma konusu amaçlanmaktadır.

ADT proje yönetimlerinde, yöneticilerinin genel sorumlulukları olarak;

 • Hedefleri ve bu hedeflere ulaşabilmek için gerekli planları iyi belirleyebilmek,
 • Kişileri, fikirleri ve kaynakları etkin bir biçimde koordine edebilmek,
 • Projenin kapsamını ve firmanın başarısındaki önemini kavrayabilmek ve bunu tüm proje grubu elemanlarına aktarabilmek,
 • Grup içi anlaşmazlıkları ve kişisel çekişmeleri ortadan kaldırabilmek,
 • Tüm ekibi projenin başarılı bir biçimde sonuçlandırabilmesi için motive edebilmek,
 • Yetki ve sorumlulukları uygun bir biçimde dağıtabilmek,
 • Sürekli olarak müşteriyi odak kabul etmek müşteri tatmini için uğraşmak,
 • Projenin planlar çerçevesinde gelişimini izlemek, gerektiği takdirde düzeltici faaliyetlerde bulunmak kurallarını prensip edinmiştir.
Menü