KALİTE KONTROL

Proje Yönetimlerimizde proje kontrolü planlanan durum, gelişme ve sonuç değerleri açısından önem taşımaktadır.

  • Gerçek zaman, maliyet ve performansı izlemek,
  • Gerçekleşen rakamlarla plan rakamlarını karşılaştırmak,
  • Düzeltici işlemin gerekli olup olmadığına karar vermek,
  • Düzeltici eylem seçeneklerini değerlendirmek,
  • Uygun düzeltici eylemi seçmek
Menü