DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Doğal ve ekonomik kaynakları etkin kullanarak sürdürülebilir alt yapı, üst yapı ve tüm ulaşım ağlarının projelendirilmesi aslında sağlıklı çevre şartlarının korunmasını ve iyileştirilmesini de önemli kılmaktadır.

Bu anlayış çerçevesinde ADT; insan ve çevre odaklı, ekonomik ve ekolojik kaynak yönetimini dikkate alarak teknolojik alt yapı projeleri, kazısız rehabilitasyon uygulamaları, inşaat, mimarlık ve mühendislik ile ilgili projeler için tecrübesi, yenilikçi dizayn ve donanımlı kadrosu ile danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Hizmet verdiği tüm kurum ve kuruluşlara, çözüm ortaklığı anlayışla geliştirdiği proje yönetimleri ve sunduğu danışmanlık hizmetleri sonucu başarı ile tamamlanan projeler bu faaliyet alanımızın önemini ortaya çıkarmaktadır.

Ekonomik hayattaki hızlı değişimler ve altyapı sektöründeki geleneksel uygulamaları devre dışı bırakan yenilikler uygulamaya yönelik her projenin ekonomik ve mali yönden rantabl olacak şekilde maksimum verim sağlanması beklenmektedir. Proje verimliliğinin arttırılmaya yönelik hedef maliyetlerin bütçelendirilmesi, bu maliyetlerin proje süresince izlenmesi ve iyileştirilmesi, proje finansmanının süreç ve aşama olarak değerlendirilmesi, kaynak ve faaliyet süreçlerinin optimizasyonu gibi pek çok yönetim kalemi hem ADT’nin kendi ürettiği çalışmalarda hem de müşterinden gelen talepler doğrultusunda başarıyla uygulanmaktadır. ADT, gerekli kalite kriterlerini de dikkate alarak, projenin optimum finansal kaynaklarla tamamlanmasını sağlayacak doğrultuda gerekli planlama, proje yönetimi ve danışmanlık hizmetlerini uzman kadrosuyla sürdürmektedir.

Menü